Herroepingsrecht

In overeenstemming met de Europese wetgeving,

1. Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract zonder opgave van reden binnen veertien dagen te herroepen, met uitzondering van licentiesleutels die zijn verkregen voor computerproducten (software)

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van

  • de sluiting van het contract.
  • u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de door de vervoerder geleverde goederen fysiek in bezit neemt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u :

WIKI SRL,

statutaire zetel te : BELGIË, 5621 MORIALME, 449 Allée des Fougères,

BCE 0766678793,

GSM: +32 472 33 11 45 of +32 493 33 11 45

E-mail : info@mix4cycling.eu

 

Uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. brief per post, fax of e-mail).

Opdat de herroepingstermijn in acht wordt genomen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn verstrijkt

2. Gevolgen van ontwenning

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkopere standaard leveringsmethode die door ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag dat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract, terugbetalen. Wij zullen u terugbetalen via dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in elk geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van de goederen hebt verstrekt, afhankelijk van wat eerder is.”

a) U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen terugzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.


b)
U bent verantwoordelijk voor de directe kosten van het retourneren van de goederen


c)
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  En savoir plus